Skip to main content

Värdegrund och krisplan

Här presenteras vår värdegrund som gäller i dansklubben Swing.

Värdegrund

Dansklubben Swing ska som huvudverksamhet bedriva kurser för dans och ge deltagarna så goda kunskaper att de känner sig trygga och behärskar dansen. Klubbens verksamhet skall omfatta alla åldersgrupper och utövas i så många olika dansstilar som möjligt. Verksamheten skall bedriva allt ifrån social- till tävlingsnivå. Vi skall ständigt sträva efter att behålla nuvarande medlemmar och verka för rekrytering av nya medlemmar. 

Alla våra värdegrunder finns specifisierade i en PDF här under. 

Krisplan

Krisplanen är en beredskapsplan för åtgärder som ska vidtas när en svår olycka eller en katastrof inträffar och föreningen, eller delar av den, hamnar i akut krissituation. Varje olycka eller katastrof består av en mängd individuella personer, deras vänner, kamrater och anhöriga. För att kunna hantera en svår situation och ge de inblandade stöd snabbt så har Dansklubben Swing en krisplan.

Hela vår krisplan finns specifisierad i en PDF här under.