Skip to main content

Kommittéer och ansvariga

Här presenteras presenteras kommittéer och ansvariga i föreningen.

Teknikkommittén

Mike Fredriksson
Mikael Olsson  
Bo Johansson

Motionsdansansvarig

Niklas Olsson

Tävlingsansvarig BRR

Ingela Roos

Tävlingsansvarig tiodans

Tomas Pettersson

Lokalansvarig

Konny Holmgren