Skip to main content

Styrelsen

Här presenteras vår styrelse som valdes i samband med föreningens senaste årsmöte.
Vill du kontakta oss är du alltid välkommen att göra det.

Ordförande

Vice ordförande

Ronnie Tengroth

Sekreterare

Kassör

Nina Åström

Ledamöter

Andreas Åström
Elvira Karlström
Ingela Roos

Suppleanter

Vakant
Vakant