Revisorer och valberedning

Här presenteras de revisorer samt valberedning som valdes i samband med föreningens senaste årsmöte.

Valberedning

Per Alexandersson
Konny Holmgren
Ellinor Lydigh

Revisorer

Bengt Andersson
Susan Åklundh

Revisorsuppleanter

Lina Östberg Sellgren
Björn Risberg

Hitta till oss

Arabygatan 80
35246 Växjö

Vägbeskrivning

Kontakta oss