Skip to main content

Revisorer och valberedning

Här presenteras de revisorer samt valberedning som valdes i samband med föreningens senaste årsmöte.

Valberedning

Per Alexandersson
Konny Holmgren
Ellinor Lydigh

Revisorer

Bengt Andersson
Susan Åklundh

Revisorsuppleanter

Lina Östberg Sellgren
Björn Risberg